Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ile kosztuje? Jakie dokumenty są wymagane?
Ślub / 4 stycznia 2014

Autor: Agata Drotlew Większość z nas nie ma wie ile kosztuje ślub, oraz jakie dokumenty należałoby przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia związku małżeńskiego, gdy nasza druga połowa jest np. obłożnie chora, niepełnosprawna, gdy jest wdowcem, czy rozwódką. Może się też zdarzyć, że nasze „szczęście” będzie miało obce obywatelstwo. Większość z nas nie ma wie ile kosztuje ślub, oraz jakie dokumenty należałoby przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia związku małżeńskiego, gdy nasza druga połowa jest np. obłożnie chora, niepełnosprawna, gdy jest wdowcem, czy rozwódką. Może się też zdarzyć, że nasze „szczęście” będzie miało obce obywatelstwo.Jakie dokumenty są wymagane i od kogo? Dla wszystkich – Przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość – Złożyć skrócony odpis aktu urodzenia – Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – Złożyć prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy – Przedłożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy Dla rozwodników Przedłożyć skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie Dla wdów/wdowców Przedłożyć akt zgonu współmałżonka Dla chorych przebywających w szpitalu Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu cywilnego w tym przypadku w szpitalu, jeśli osoba zainteresowana…